26 Han Thuyen street
Nha Trang City - Khanh Hoa Province

TEL:

+ 84-58 3813.067
+ 84-58 3828.134

MAIL:

biopharco@dng.vnn.vn
www.biopharco2.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV VACXIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG, tên viết tắt là BIOPHARCO, tiền thân là Công Ty Vacxin Và Sinh Phẩm số 2 (thành lập vào ngày 27 tháng 2 năm 2001 theo quyết định số 603/QĐ-BYT) được chuyển đổi từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2011 của Bộ Y Tế.


  • Ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất, kinh doanh Vắcxin - huyết thanh và các chế phẩm sinh học dùng cho người.
  • Hoạt động dịch vụ liên quan đến Vắcxin - huyết thanh và các chế phẩm sinh học dùng cho người.
  • Sản xuất thuốc thành phẩm có chứa vi sinh, các dạng bào chế: Thuốc viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.
  • Sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng và mỹ phẫm.
  • Sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu.

htt
Lấy tinh thần trách nhiệm, hợp tác đãi ngộ làm phương châm hoạt động, chúng tôi tạo môi trường và cơ hội cho nhân viên phát triển, đồng thời sẵn sàng chào đón các nhà khoa học có trình độ cao, các chuyên gia kỹ thuật, kinh tế tham gia cố vấn về khoa học công nghệ và hoạt động kinh doanh cho Công ty.


  • Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cao, công nhân lành nghề, có kinh nghiệm trong lãnh vực sản xuất Vắcxin - huyết thanh và các chế phẩm sinh học của Viện Vắcxin chuyển sang.
  • Tiếp thu dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ do Viện Vắcxin chuyển giao.
  • Tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu của Viện Vắcxin và các cơ sở khoa học trong và ngoài nước.

Đầu tư đổi mới thiết bị là mối quan tâm thường xuyên của Công ty nhằm sản xuất ra sản phẩm công nghệ tiên phong chất lượng tiên tiến, đồng thời phấn đấu tiết giảm các chi phí khác để giảm giá thành, bán sản phẩm với giá cạnh tranh.

Công ty đang mở rộng mối quan hệ với các công ty, tổ chức trong nước và quốc tế trong lãnh vực sản xuất vắcxin - huyết thanh và chế phẩm sinh học, thực hiên nghiên cứu chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ và hợp tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực.