26 Han Thuyen street
Nha Trang City - Khanh Hoa Province

TEL:

+ 84-58 3813.067
+ 84-58 3828.134

MAIL:

biopharco@dng.vnn.vn
www.biopharco2.com.vn
BIO Sacacilus
.
Thymolus
Bổ sung men vi sinh sống, Thymomodulin và vitamin
ANBIO
Thành phần chính của ANBIO là chủng vi khuẩn Bacillus subtilis kết hợp với L-Lysine.
ORS C PLUS
Bù nước và điện giải – Bổ xung Zn
AINIBIO
.
Enteropowder
.
MIDU ANBIO
.
Bio-Subtilis
.
Healthy Liver
.
Oresol-II
.
Anti-Stress Formula
.
VivacBio
Men tiêu hóa sống, bền vững với kháng sinh và bổ xung vitamin