26 Han Thuyen street
Nha Trang City - Khanh Hoa Province

TEL:

+ 84-58 3813.067
+ 84-58 3828.134

MAIL:

biopharco@dng.vnn.vn
www.biopharco2.com.vn
Natural Collagen
Natural Collagen có hoạt chất sinh học Collagen nguồn góc từ hải sản và các dưỡng chất khác có khả năng thẩm thấu nhanh qua da