26 Han Thuyen street
Nha Trang City - Khanh Hoa Province

TEL:

+ 84-58 3813.067
+ 84-58 3828.134

MAIL:

biopharco@dng.vnn.vn
www.biopharco2.com.vn
CÔNG TY TNHH MTV VACXIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG, tên viết tắt là BIOPHARCO, tiền thân là Công Ty Vacxin Và Sinh Phẩm số 2 (thành lập vào ngày 27 tháng 2 năm 2001 theo quyết định số 603/QĐ-BYT) được chuyển đổi từ ngày 01/08/2011 theo quyết định số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2011 của Bộ Y Tế.

Liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư để phát triển cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm ngày càng đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài.

Tập trung khai thác, phát triển thêm những loại Vắcxin - huyết thanh mới có nhu cầu sử dụng trong nước, kịp thời phục vụ khi có dịch bệnh.

Đảm bảo cung ứng thường xuyên và đủ Vắcxin - huyết thanh chất lượng cao để điều trị dự phòng các bệnh: dại, uốn ván, thương hàn Vi, rắn cắn, bạch hầu... và các loại men tiêu hóa, thuốc bù nước - điện giải với giá cả hợp lý, góp phần bình ổn thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng.

Tin tức - Sự kiện
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẤN THỨ ...
Ngày 20/8/2016 tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang(BIOPHARCO) ...
THÔNG BÁO
"về việc chuyển đổi mô hình hoạt động, tên và mẫu dấu của doanh nghiệp"
Dịch vụ
Sản phẩm